Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 oktober 2021

Nästa händelse: Justering 28 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång