Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Ja till nya regler om helt försäkringsbestånd (SkU26)

Regeringen föreslår att ett fo¨rsa¨kringsbolag ska kunna o¨verla°ta hela sitt försäkringsbestånd, det vill säga samtliga försäkringar, till ett annat försäkringsbolag - utan att det får konsekvenser på inkomstskatten för det företag som övertar försäkringarna.

Det innebär i korthet att det övertagande försäkringsbolaget tar över det överlåtande försäkringsbolagets skattemässiga situation. En fo¨rutsa¨ttning för detta är att o¨verla°telsen go¨rs i syfte att en tja¨nstepensionsverksamhet ska bedrivas av ett tja¨nstepensionsfo¨retag.

Syftet med de nya reglerna är att samtliga fo¨rsa¨kringsbolag - oavsett a¨gandeform - ska ges samma mo¨jligheter att renodla verksamheten utan omedelbara konsekvenser för inkomstbeskattningen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2022 och uppho¨ra den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ja till nya regler om helt försäkringsbestånd (SkU26)

Regeringen föreslår att ett fo¨rsa¨kringsbolag ska kunna o¨verla°ta hela sitt försäkringsbestånd, det vill säga samtliga försäkringar, till ett annat försäkringsbolag - utan att det får konsekvenser på inkomstskatten för det företag som övertar försäkringarna.

Det innebär i korthet att det övertagande försäkringsbolaget tar över det överlåtande försäkringsbolagets skattemässiga situation. En fo¨rutsa¨ttning för detta är att o¨verla°telsen go¨rs i syfte att en tja¨nstepensionsverksamhet ska bedrivas av ett tja¨nstepensionsfo¨retag.

Syftet med de nya reglerna är att samtliga fo¨rsa¨kringsbolag - oavsett a¨gandeform - ska ges samma mo¨jligheter att renodla verksamheten utan omedelbara konsekvenser för inkomstbeskattningen.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2022 och uppho¨ra den 1 januari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.