Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 oktober 2021

Nästa händelse: Justering 28 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång