Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Bordläggning 1 februari 2022

Hela betänkandet

Ärendets gång

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2021/22:47 till handlingarna.