Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 27 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2021-12-02