Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU30

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-31