Medborgarskap

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU13

Planerat beslutsdatum: 23 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 27 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-01-27