Riksrevisionens rapport om transportbidraget – bristande underlag och oklar måluppfyllelse

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU7

Planerat beslutsdatum: 27 oktober 2021

Nästa händelse: Beredning 30 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-14, 2021-09-30