Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU26

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-31, 2022-06-02