Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 3 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2021-12-09