Ny EU-skogsstrategi för 2030

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2021/22:MJU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 december 2021

Nästa händelse: Trycklov 8 december 2021

Hela utlåtandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-16, 2021-10-21