Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU4

Planerat beslutsdatum: 22 september 2021

Nästa händelse: Beredning 26 augusti 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-09-09, 2021-09-02, 2021-08-31, 2021-08-26, 2021-06-22