Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU3

Planerat beslutsdatum: 29 september 2021

Nästa händelse: Beredning 26 augusti 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-08-26, 2021-06-17