Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU28

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-06-02