Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 december 2021

Nästa händelse: Trycklov 6 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-30, 2021-11-25, 2021-11-18, 2021-10-28