Märkning och registrering av katter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU13

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 3 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-01-13