Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Justering 27 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-18, 2021-12-16