Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU6

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 december 2021

Nästa händelse: Beredning 2 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-07, 2021-12-02, 2021-11-18