Uppskov med behandling av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU44

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång