Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU41

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2022

Nästa händelse: Justering 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat