En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU38

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-19, 2022-05-10, 2022-05-19