Behandlingen av riksdagens skrivelser

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-03-22, 2022-04-28, 2022-05-05, 2022-05-19, 2022-05-31, 2022-06-02