Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU47

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång