Effektivare bevisupptagning inom EU

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Ändringar i lagtexter kring bevisupptagning inom EU (JuU36)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar i tre lagar som rör bevisupptagning vid utländsk domstol.

Ändringarna gäller justeringar av lagtexterna för att förtydliga lagarna. Bland annat att där orden "mål eller ärenden" byts ut mot "mål och ärenden" och att EG ersätts med EU.

Lagarna som berörs är:

  • lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol,
  • lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
  • lag om ändring i lagen (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ändringar i lagtexter kring bevisupptagning inom EU (JuU36)

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar i tre lagar som rör bevisupptagning vid utländsk domstol.

Ändringarna gäller justeringar av lagtexterna för att förtydliga lagarna. Bland annat att där orden "mål eller ärenden" byts ut mot "mål och ärenden" och att EG ersätts med EU.

Lagarna som berörs är:

  • lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol,
  • lag om ändring i lagen (1946:817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
  • lag om ändring i lagen (2003:493) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den i juli 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.