Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU3

Planerat beslutsdatum: 27 oktober 2021

Nästa händelse: Beredning 14 oktober 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-14, 2021-06-17