Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU2

Planerat beslutsdatum: 27 oktober 2021

Nästa händelse: Beredning 30 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-14, 2021-09-30