Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 februari 2022

Nästa händelse: Justering 17 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång