Riksrevisorns årliga rapport 2021

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU9

Planerat beslutsdatum: 21 oktober 2021

Nästa händelse: Beredning 21 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-09-28, 2021-09-21