Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 oktober 2021

Nästa händelse: Beredning 28 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-09-28, 2021-09-21