Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU7

Planerat beslutsdatum: 13 oktober 2021

Nästa händelse: Beredning 16 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-09-30, 2021-09-16