Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU43

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 1 juni 2022

Utskottets förslag

AP-fondernas hållbarhetsarbete har granskats (FiU43)

Finansutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete. Utskottet noterar att regeringen instämmer i Riksrevisionens rekommendationer om att dels förtydliga Sjätte AP-fondens uppdrag i förhållande till föredömlig förvaltning, dels att utveckla den årliga skrivelsen om fondernas verksamhet.

Utskottet anser liksom regeringen att hållbarhetsarbetet är en viktig del i AP-fondernas förvaltning och ser positivt på att fonderna fortsätter att utveckla detta arbete. Med detta föreslår utskottet att riksdagen beslutar att avsluta ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-12

AP-fondernas hållbarhetsarbete har granskats (FiU43)

Finansutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete. Utskottet noterar att regeringen instämmer i Riksrevisionens rekommendationer om att dels förtydliga Sjätte AP-fondens uppdrag i förhållande till föredömlig förvaltning, dels att utveckla den årliga skrivelsen om fondernas verksamhet.

Utskottet anser liksom regeringen att hållbarhetsarbetet är en viktig del i AP-fondernas förvaltning och ser positivt på att fonderna fortsätter att utveckla detta arbete. Med detta föreslår utskottet att riksdagen beslutar att avsluta ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2021/22:54 till handlingarna.