Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017-2021

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU42

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-12, 2022-05-19