Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2019–2021

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU24

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-06-02, 2022-06-07