Vårändringsbudget för 2022

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU21

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02, 2022-06-07