Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU35

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Justering 14 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-19