En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU32

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 juni 2022

Nästa händelse: Justering 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-10, 2022-05-12