Vägar till hållbara vattentjänster

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU29

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 21 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-05-31, 2022-06-09