Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU26

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-05