En ny lag om företagsrekonstruktion

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU22

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 juni 2022

Nästa händelse: Justering 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-19