Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 23 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 15 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-15, 2022-01-18