Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 februari 2021

Nästa händelse: Justering 11 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-02-11
Trycklov: 2021-02-12
Betänkande 2020/21:UbU8

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-01-19
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25