Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 februari 2021

Nästa händelse: Justering 4 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-05
Betänkande 2020/21:UbU7

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-01-14
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-10
Debatt i kammaren: 2021-02-11
4

Beslut

Beslut: 2021-02-11