Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 januari 2021

Beslut

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU2)

Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner om yrkestrafik- och taxifrågor från den allmänna motionstiden 2020. Motionerna handlar exempelvis om frågor om tillsyn och kontroll samt genomförande av översyn.

Riksdagen anser att arbete redan pågår, bland annat inom EU och i den pågående utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Eftersom tunga godstransporter på väg i många fall är gränsöverskridande anser riksdagen att det finns ett behov av gemensamma åtgärder på europeisk nivå för att upprätthålla en konkurrenssituation som bygger på lika villkor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-08
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-30
Reservationer 23
Betänkande 2020/21:TU2

Alla beredningar i utskottet

2020-12-08, 2020-11-05

Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU2)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett femtiotal förslag i motioner om yrkestrafik- och taxifrågor från den allmänna motionstiden 2020. Motionerna handlar exempelvis om frågor om tillsyn och kontroll samt genomförande av översyn.

Utskottet anser att arbete redan pågår, bland annat inom EU och i den pågående utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Eftersom tunga godstransporter på väg i många fall är gränsöverskridande anser utskottet att det finns ett behov av gemensamma åtgärder på europeisk nivå för att upprätthålla en konkurrenssituation som bygger på lika villkor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-19
Debatt i kammaren: 2021-01-20
4

Beslut

Beslut: 2021-01-20
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 januari 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för reglering och kontroll av åkerinäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:663 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 11,

2020/21:876 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S),

2020/21:890 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkande 2,

2020/21:1314 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:1816 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S) yrkande 2,

2020/21:1840 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S),

2020/21:1847 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 3, 12, 38, 40, 42-46 och 48,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkandena 50 och 51,

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkandena 35-37,

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 19 och

2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 19 10 27 293


2. Yrkestrafiktillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2212 av Thomas Morell m.fl. (SD).

Reservation 7 (M, SD, KD)

3. Avvikelser från kör- och vilotidsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1278 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2020/21:2213 av Thomas Morell m.fl. (SD),

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 52 och

2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

4. Sanktionsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 50 och 103.

Reservation 11 (SD)

5. Hindrande av fortsatt färd och tidsfrist för klampning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1816 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S) yrkande 1,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 47 och

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 48.

Reservation 12 (SD, KD)

6. Sanktioner mot miljöförseelser och efterlevnad av bestämmelser om miljözoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 77,

2020/21:2609 av Sofia Westergren (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 49.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

7. Beställaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2214 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 10 och

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkandena 2 och 49.

Reservation 15 (SD)

8. Behörigheter och yrkeskompetensbevis för yrkesförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 106 och

2020/21:2590 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M).

Reservation 16 (SD)

9. Säkra rast- och uppställningsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 71,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 54 och

2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 17 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 24 0 293


10. Kontroller och tillsyn inom taxibranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 51 och

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 76.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (KD)

11. Kraven för att beviljas taxiförarlegitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 90 och

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 77.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (KD)

12. Främjande av digitalisering och delningsekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3468 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 22 (M, KD)

13. Vissa arbetsmiljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:1314 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 9-14.

Reservation 23 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 51 5 0 293