Äldrefrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 2 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

72 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-02
Justering: 2021-02-09
Trycklov: 2021-02-26
Betänkande 2020/21:SoU9

Alla beredningar i utskottet

2021-02-02, 2021-01-14, 2020-12-17, 2020-12-10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer