Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU7

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 3 februari 2021

Nästa händelse: Bordläggning 2 februari 2021

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-15
Justering: 2021-01-14
Trycklov: 2021-01-21
Reservationer 33
Betänkande 2020/21:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2020-12-15, 2020-11-26, 2020-11-19

Förslagspunkter

1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 57.

Reservation 1 (C)

2. Delaktighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 42 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 56.

Reservation 2 (SD, KD)
Reservation 3 (C)

3. Våld mot personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 62 och

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 4 (SD, KD)

4. Bemötande av personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 5 (KD)

5. Äldre med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 59.

Reservation 6 (C)

6. Barn med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 7 (KD)

7. Statistik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 8 (V, KD)

8. Tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:1917 av Magnus Manhammar (S).

9. LSS och grundläggande behov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 16, 17 och 28,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 2 och

2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 9 (SD, KD)

10. Övriga frågor om LSS och assistansersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 13 och 15,

2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S),

2020/21:2232 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:2785 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 5, 8 och 30 samt

2020/21:3589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M).

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (KD)

11. Ersättningssystem för assistans

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 9 och 10 samt

2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

12. Stöd till anhöriga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 68,

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 20 och

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 15 (SD, KD)

13. Habiliteringsersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2020/21:1806 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2020/21:2784 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2020/21:2786 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) och

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

14. Daglig verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 23 och

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (KD)

15. Utförande av personlig assistans

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 69 och

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 21 och 44.

Reservation 20 (SD)

16. Ledsagarservice och ledsagning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1423 av Arman Teimouri (L) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

17. Kontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 57-60,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 12, 13 och 15 samt

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (KD)

18. Tillståndsprövning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 25 (KD)

19. Hjälpmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:422 av Per Lodenius (C),

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 29,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 21-23 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkandena 58 och 59.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (KD)

20. Stöd till fritidsaktiviteter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 30 och 32 samt

2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (C, L)
Reservation 30 (V)
Reservation 31 (KD)

21. Handlingsplan för fysisk aktivitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 32 (KD)

22. Funktionshindersorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2017 av Alexandra Völker (S) yrkande 3 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 60.

Reservation 33 (C)

23. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03
23 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 57.

Reservation 1 (C)

2. Delaktighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 42 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 56.

Reservation 2 (SD, KD)
Reservation 3 (C)

3. Våld mot personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 62 och

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 4 (SD, KD)

4. Bemötande av personer med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 5 (KD)

5. Äldre med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 59.

Reservation 6 (C)

6. Barn med funktionsnedsättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 7 (KD)

7. Statistik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 8 (V, KD)

8. Tillsyn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:1917 av Magnus Manhammar (S).

9. LSS och grundläggande behov

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 16, 17 och 28,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 2 och

2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 9 (SD, KD)

10. Övriga frågor om LSS och assistansersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 13 och 15,

2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S),

2020/21:2232 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:2785 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 5, 8 och 30 samt

2020/21:3589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M).

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (KD)

11. Ersättningssystem för assistans

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 9 och 10 samt

2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

12. Stöd till anhöriga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 68,

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 20 och

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 15 (SD, KD)

13. Habiliteringsersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2020/21:1806 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2020/21:2784 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2020/21:2786 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) och

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

14. Daglig verksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 23 och

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (KD)

15. Utförande av personlig assistans

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 69 och

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 21 och 44.

Reservation 20 (SD)

16. Ledsagarservice och ledsagning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1423 av Arman Teimouri (L) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

17. Kontroll

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 57-60,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 12, 13 och 15 samt

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (KD)

18. Tillståndsprövning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 25 (KD)

19. Hjälpmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:422 av Per Lodenius (C),

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 29,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 21-23 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkandena 58 och 59.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (KD)

20. Stöd till fritidsaktiviteter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 30 och 32 samt

2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (C, L)
Reservation 30 (V)
Reservation 31 (KD)

21. Handlingsplan för fysisk aktivitet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 32 (KD)

22. Funktionshindersorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2017 av Alexandra Völker (S) yrkande 3 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 60.

Reservation 33 (C)

23. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.