Frågor om placerade barn och unga

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 februari 2021

Nästa händelse: Beredning 28 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-02
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-05
Betänkande 2020/21:SoU19

Alla beredningar i utskottet

2021-02-02, 2021-01-28, 2021-01-21, 2020-12-17
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-09
Debatt i kammaren: 2021-02-10
4

Beslut

Beslut: 2021-02-10