Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2021

Beslut

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Riksdagen sa nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om folkhälsofrågor. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om folkhälsofrämjande insatser, suicidprevention, matvanor och fysisk aktivitet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-14
Justering: 2021-01-28
Trycklov: 2021-02-02
Reservationer 20
Betänkande 2020/21:SoU15

Alla beredningar i utskottet

2021-01-14, 2020-12-15, 2020-12-10

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om folkhälsofrågor. Detta främst med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om folkhälsofrämjande insatser, suicidprevention, matvanor och fysisk aktivitet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-09
Debatt i kammaren: 2021-02-10
4

Beslut

Beslut: 2021-02-10
17 förslagspunkter, 15 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 februari 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nytt målområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 24.

2. Folkhälsofrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1880 av Joakim Järrebring (S),

2020/21:2745 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 1, 3 och 18,

2020/21:3135 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 5,

2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 1,

2020/21:3317 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 5,

2020/21:3357 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 21 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 23 11 21 294


3. Nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3135 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4,

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 22 och

2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (KD)

4. Suicidprevention för olika grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1359 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 3,

2020/21:2325 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 8,

2020/21:3259 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 7 och

2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 12 och 13.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L)

5. Ändring i smittskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3227 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 31 och

2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 27.

Reservation 10 (L)

6. Utvärdering av regelverket för nationella vaccinationsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 26.

Reservation 11 (SD, L)

7. Vaccination av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1756 av Erik Ottoson (M) yrkande 4 och

2020/21:2035 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 12 (SD)

8. Uppföljning av HPV-vaccination

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3140 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 13 (M, KD)

9. Legionellasmitta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:125 av Eric Palmqvist (SD) yrkande 1.

10. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:1109 av Ann-Sofie Alm och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M) yrkande 2.

11. Hälsosamma levnadsvanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1623 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 12,

2020/21:2888 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 7 och

2020/21:2952 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 5 10 294


12. Matvanor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1440 av Daniel Andersson (S),

2020/21:2144 av Per-Arne Håkansson (S),

2020/21:2745 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 4,

2020/21:3135 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 19 och

2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 16 (M, KD, L)

13. Fysisk aktivitet på recept

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2745 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 7,

2020/21:3135 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 14 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 17 (M, KD)

14. Nationell strategi för fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3260 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 18 (L)

15. Främjande av barns fysiska aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2745 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 19 (KD)

16. Kultur och natur i folkhälsoarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2952 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 22 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkande 15.

Reservation 20 (C)

17. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.