Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 februari 2021

Nästa händelse: Beredning 28 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-28
Justering: 2021-02-09
Trycklov: 2021-02-18
Betänkande 2020/21:SoU14

Alla beredningar i utskottet

2021-01-28, 2020-12-15
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-12
Debatt i kammaren: 2021-02-23
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25