Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 februari 2021

Nästa händelse: Justering 9 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-02-09
Trycklov: 2021-02-19
Betänkande 2020/21:SkU16
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25