Regional utvecklingspolitik

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 25 februari 2021

Nästa händelse: Beredning 4 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-02-04
Justering: 2021-02-11
Trycklov: 2021-02-19
Betänkande 2020/21:NU14

Alla beredningar i utskottet

2021-02-04, 2020-12-17
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-24
Debatt i kammaren: 2021-02-25
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25